субота, 24. јун 2017.

ВИЗИЈЕ СИГНАЛИЗМА


ВИЗИЈЕ СИГНАЛИЗМА
VISIONS OF SIGNALISM

САДРЖАЈ
7 Иван Штерлеман
и Јелена Марићевић
18 Иван Штерлеман
60 Јелена Марићевић
85 Јана М. Алексић
92 Душан Стојковић
105 Јелена Калајџиј а
110 Даница Трифуњагић
113 Giovanni Strada
114 М ариј ана Јелисавчић
125 John Held
126 Franko Bušić
132 L uc Fierens
133 Предраг Тодоровић
144 С ветлана Раји чић Перић
159 Borislav Stanić
165 М ирољуб Тодоровић
173 С лободан Шкеровић
190 Џ им Лефтвич
192 V asilije Milnović
201 Pete Spence
202 D mitry Babenko
202 K laus Peter Dencker
202 Fernando Aquiar
202 A ndrew Topel
203 I lija Bakić
211 Pierre Garnier
212 К арлис Верди нш
214 Р аимондс Киркис
215 Е инарс Пелш
218 V iktor Radonjić
218 N ico Vassilakis
219 I van Kolarić
220 Boban Knéžević
222 М илена Кулић
229 V ladimir Milojković
233 D obrica Kamperelić
238 Миливој Анђелковић: ГОСПОДАР ПРИЧА
246 N emanja Mitrović
248 N ikola Pešić
252 N enad Panić
253 Stevan Bošnjak
261 А дриј ан Сарајлиј а
269 Дејан Богојевић
272 Giovanni Fontana

273 Душан Стојковић


Миливој Анђелковић

понедељак, 28. март 2016.

СЕЛФИ ПРОСВЕТЉАВА!


БАШ САМ ЛЕП! И ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП!!!

Јеси ли чуо:

- Насиље у школи
- Упуцао лекара, сестру и три пацијента
- Навијачи демолирали
- Убио жену и пролазника
- Терористи на тргу, у парку, на аеродрому...

Борити се да сазнаш како пораз оплемењује или побегни да преживиш, питање је сад?!?!СЕЛФИ ПРОСВЕТЉАВА!!!

Миливој Анђелковић
http://www.amika.rs

петак, 19. фебруар 2016.

МАГИЈА СИГНАЛИЗМАСАДРЖАЈ

7 Василије Милновић
15 И ван Штерлеман
36 Мирјана фрау Коларски
41 С теван Бошњак
48 Џим Лефтвич
52 Владимир Милојковић
58 И вана Максић
62 Виктор Радоњић
64 Д митриј Булатов
65 И сидора Ана Стамб олић
76 Маша Н. Вујновић
86 Ј арослав Супек
91 Р ајко Благојевић
106 Милош Јоцић
123 Мирољуб Тодоровић
128 Маријана Јелисавчић
136 И лија Бакић
150 С лободан Шкеровић
167 Р еид Вуд
168 А дријан Сарајлија
179 С оња Штефановић
194 Кеичи Накамура
195 Дарко Доневски
199 Н емања Митровић
200 Франко Бушић
204 С нежана Савкић
207 Дарко Вулић
208 Душан Видаковић

209 Миливој Анђелковић - Гучи наочари на Дорћолу – прича
Кућа од речи – есеј

218 Добрица Камперелић
222 Дејан Богојевић
225 Даница Трифуњагић
234 Данијел Далиган
235 О ливер Милијић
238 Душан Стојковић

258 Ј елена Марићевић

Миливој Анђелковић

субота, 09. јануар 2016.

УВЕК АКТУЕЛНА ПРИЧА

Ово је ПРВА прича са увек променљивим (динамичним) делом текста!
Сваки пут када је читате она је ДРУГАЧИЈА!

Дан је прошао напето и растрзано: нерешиви проблеми на послу, сукоби са родбином око наслеђа, женини рођаци који живе са њим и женом стално намеће своја мерила и одлуке а она је попустљива према „њенима“…

А ја, мислио је, где сам ту ја?
Нема ме.

Требало би да променим свој живот.

Упалио је телевизор да растера тешке мисли и


Сутрадан је оној банди на послу  он  дао отказ и почео да ради оно што воли. То му је донело унутрашње задовољство и спокој, али и много мање пара.
Затим је из куће растерао женину родбину што му је омогућило неке уштеде, а брак претворило у предворје пакла. Са својом родбином се посвађао, покушавајући да рашчисти нерешена питања наслеђа и друге имовинске односе. То га је помирило са женом, али још више финансијски оптеретило.
На срећу, женина родбина се вратила и прискочила му у помоћ, а ускоро је нашао и посао: јесте да су банда, али бар добро плаћају.
Све то му се није свиђало, осећао је унутрашњу напетост и растрзаност.  
Упалио је телевизор да растера тешке мисли и


Морам и то да издржим, мислио је. И то ће проћи... 
Уосталом, ја увек могу да променим свој живот.

Миливој Анђелковић

четвртак, 16. јул 2015.

ДВАНАЕСТ СРПСКИХ ЗАСТАВА

ЦРВЕНО


ПЛАВО

БЕЛО

СВЕ ТРИ БОЈЕ

ПОЛИТИЧКА СРБИЈА

СЕЉАЧКА СРБИЈА
НЕБЕСКА СРБИЈА

ФИНАНСИЈСКА СРБИЈА
БУДУЋА СРБИЈА

ФУДБАЛСКА СРБИЈА
ФЕЈСБУК СРБИЈА
КЊИЖЕВНА СРБИЈА
СИГНАЛИСТИЧКА СРБИЈА
МОДНА СРБИЈА - трикинац за плажу

РЕКЛАМА
Миливој Анђелковић